Nejprodávanější produkty

Informace

Dodavatelé

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

     Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

     Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
      Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
      Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
      Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
      V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

      Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem.

      V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

      Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

      UPOZORNĚNÍ:

      Odesláním objednávky kupující souhlasí s našimi obchodními podmínkami.

5) PLATBA A DOPRAVA

PLATBA

Bankovní převod

- Poplatek 0,- Kč

     Po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet  vedený u FIO banky. Po obdržení platby odesíláme zboží s tím, že Vám sdělíme termín, kdy zásilka dorazí. Je důležité uvést správný variabilní symbol, abychom platbu přiřadili k Vaší objednávce.     

Dobírka

- Poplatek 40,- Kč - Česká pošta a PPL
- Poplatek 15,- Kč - Zásilkovna       

      DOPRAVA

      Cena poštovného se může lišit podle váhy objednaného zboží a její výše se zobrazí v nákupním koši.


Česká pošta:

- Do celkové hodnoty zásilky 500Kč (včetně poštovného) jako doporučenou zásilku.
- Nad celkovou hodnotu zásilky 500 Kč (včetně poštovného) jako cenný balík.

V případě, že Vás Česká pošta nezastihne, uloží zásilku na pobočce Vaší pošty. Standartně je zde uložena 14dní.

Zásilkovna

     Zásilku lze převzít osobně ve Vámi vybraném výdejním místě Zásilkovny po celé České republice nebo Slovenské republice. Jakmile bude zboží připravené k odběru na výdejním místě, obdržíte avízo od Zásilkovny emailem a sms.

PPL (Professional Parcel Logistic):

     Zásilka je doručena zákazníkovi následující pracovní den po expedici. Řidič přepravní společnosti Vás bude telefonicky kontaktovat v den dodání a domluví si s Vámi přesnější čas doručení. Pokud vás řidič nezastihne na místě určení při prvním pokusu o doručení, zanechá v poštovní schránce oznámení a doručí vám zásilku následující pracovní den.
PPL standartně rozváží zboží ve všední dny 8-18hod. Ve vybraných větších městech je možné večerní doručení 17-21h, a to bez příplatku (tuto možnost prosím napište do poznámky v objednávce).

Osobní vyzvednutí - Praha:

- V SOUČASNÉ DOBĚ TUTO MOŽNOST NABÍZÍME POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ A PŘI PLATBĚ PŘEDEM BANKOVNÍM PŘEVODEM.
- O tuto možnost si prosím napište v poznámce při vyplňování objednávky, případně zasláním emailu na info@islamskeknihy.cz.
- Za tuto službu si neúčtujeme žádné poplatky.      Zboží po předchozí dohodě zasíláme také do zahraničí. Pro tuto možnost nás prosím kontaktujte.


6) DODACÍ LHŮTA

      Zboží expedujeme obvykle do 1-3 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

     V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat jako doporučenou zásilku, nejlépe pojištěnou (ne na dobírku) na adresu uvedenou níže. Předtím nás prosím informujte emailem nebo telefonicky. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

8) MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

     Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, začíná tato lhůta běžet následující den po převzetí poslední dodávky zboží.
     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

     V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

    Zboží musí být vráceno v původním stavu, to znamená neporušené. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak vyhrazujeme si právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.

     Je možné vrátit i zboží použité, avšak vyhrazujeme si právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

      Vrácené zboží zasílejte nejlépe jako doporučené, ne na dobírku. Dle ust. § 1832 odst. 2 občanského zákoníku jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

     Peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

      Postup při vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu

1) Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
2) Kupující zboží zašle nejlépe doporučeně (ne na dobírku), případně doručí osobně po předchozí dohodě na adresu:
   A.M.S. trading s.r.o.
   Makovského 1339
   163 00 Praha 6
3) Abychom mohli zásilku identifikovat, kupující uvede v zásilce své kontaktní údaje nebo číslo objednávky.
4) Nezasílejte prosím zásilku na dobírku. Zásilka zaslaná na dobírku nebude našimi pracovníky převzata.


      Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

     Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Jestliže je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a pokud má kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží. V přepravním listě zásilky je nutné uvést poznámku: "Přebíráme s výhradou a specifikovat výhradu." Výhradou se rozumí např. poškozený obal, otevřená, neúplná zásilka, promočené, pomačkané, potrhané kartony nebo jiné obaly apod. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo o jiném poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že kupující převezme zásilku od přepravce bez výhrad, vystavuje se riziku, že mu poškození vlivem přepravy nebude uznáno. O vadě, kterou kupující zjistí až při otevření a rozbalení zboží – myslí se tím vada výrobní, která brání řádnému užívání zakoupeného zboží, je nutné ihned vyrozumět prodávajícího, pokud možno co nejdříve po převzetí zboží, a to písemnou formou (e-mail) nebo telefonicky. Prodávající Vás bude informovat o dalším postupu řešení Vaší reklamace.

     Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

     Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

      Postup při reklamaci:

1) Kupující informuje prodejce o reklamaci telefonicky či e-mailem s uvedením - čísla objednávky, zboží, kterého se reklamace týká a popis zjištěných vad.
2) Kupující zboží zašle nejlépe doporučeně (ne na dobírku) na adresu:
   A.M.S. trading s.r.o.
   Makovského 1339
   163 00 Praha 6
3) Kupující do zásilky uvede číslo objednávky, důvod reklamace a své kontaktní údaje.
4) Zásilka zaslaná na dobírku nebude našimi pracovníky převzata.

      Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

     Ceníme si Vašich názorů a budeme rádi, pokud nám důvod napíšete a tím pomůžete přispět k lepšímu chodu našeho obchodu.

      Další informace o firmě:
      Společnost A.M.S. trading s.r.o. je vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 32402.

Zákony a předpisy:
- zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 


Vymezení pojmů

     Prodávající je obchodní společnost A.M.S. trading s.r.o., se sídlem Sokolská 1795/46, Praha 2, 120 00 Česká republika; IČ: 62417363, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 32402. A.M.S. trading s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
     Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
     Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
     Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


Kupní smlouva

     Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

     Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

     Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

     Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

     Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

     Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

     Ceníme si Vašich názorů a budeme rádi, pokud nám důvod napíšete a tím pomůžete přispět k lepšímu chodu našeho obchodu.